Aceste 24 de tabele sunt suficiente pentru a învăța limba engleză 100%

Salvați-le neapărat!

Vă întrebați din ce în ce mai des cum să începeți a studia engleza? Începeți de la elementele de bază: învățați alfabetul, sunetele și regulile de citire a cuvintelor, apoi treceți la studiul cuvintelor, expresiilor și gramaticii limbii engleze.

Aceste 24 de tabele sunt aranjate în așa fel încât să înaintați, fără dificultăți, de la simplu la complex, în studiul limbii engleze.

1. Să începem de la lucruri elementare: articolul. Acestea sunt cazurile de utilizare a fiecăruia dintre ele.

lifter.com.ua

2. Vă recomandăm să vă familiarizați mai întâi cu utilizarea corectă a prepozițiilor de loc din limba engleză.

grahamandre/twitter

3. Dacă încă nu v-a fost prea clar sensul prepozițiilor de loc, vedeți și aici.

pinterest

4. Prepozițiile in și on, împreună cu prepoziția at se mai utilizează și pentru a desemna timpul. E suficient doar să învățați aceste fraze.

voufalaringles.com

5. Și pe acestea încercați să le memorizați.

lifter.com.ua

6. Acestea sunt cazurile când se utilizează for, since, during și until în limba engleză.

pinterest

Prepoziția for se traduce, de obicei, ca „pe parcursul…, timp de…”. De obicei for indică o anumită perioadă, un interval de timp are loc, se desfășoară un eveniment, de exemplu: for 1 year, for 8 months, for 5 years. De asemenea indică durata unei acțiuni.

Prepoziția since se traduce ca „din” și se utilizează pentru indicarea timpului exact, a momentului în care a început ceva anume, de exemplu: since October, since last year, since 9:19 a.m.

Prepoziția during este tradusă ca „pe parcursul” și indică faptul că un anumit eveniment se desfășoară într-o anumită perioadă de timp: during summer, during the lesson, during films.

7. Vă propunem aici mai multe exemple de utilizare a acestor propoziții.

engskype

Until la fel se utilizează ca un indicator temporal. Acest cuvânt indică faptul că acțiunea a continuat / continuă / va continua până la un moment dat: until 10 o’clock.

8. În acest tabel veți observa care este diferența dintre than și then.

popflyboys

Then se traduce ca „atunci, atunci, apoi, apoi, atunci, atunci, în acest caz”.

Than este folosit doar pentru a compara un element cu altul. Poate fi înlocuit cu frazele „compared with” (comparativ cu…) sau “in comparison to” (în comparație cu…).

9. Nu știți ce să alegeți dintre whether sau  if? Iată un indiciu.

radixtree

Whether se utilizează pentru a vă exprima îndoiala (I don’t know whether I can come to your party. – Nu știu dacă pot merge la petrecere) sau în întrebări: Do you know whether it will rain tomorrow? – Știi cumva dacă va ploua mâine?

If în unele cazuri are același înțeles ca și whether: I don’t know if I can come to your party. – Nu știu dacă pot veni la petrecere. Prepoziția if se utilizează în fraze (2) și în cazul unei cereri, rugăminți (3).

10. Veți avea nevoie, cu siguranță, să cunoașteți verbele neregulate. Pe acestea le veți memoriza cel mai simplu: toate cele trei forme coincid și se pronunță în mod identic.

Lifter.com.ua

11. Aceste verbe neregulate vor fi mai greu de reținut. Prima formă a verbului – infinitiv – diferă de celelalte două – Past Simple și Past Participle.

lifter.com.ua

12. Al treilea grup al verbelor neregulate este cel mai complicat. Toate cele trei cuvinte diferă atât la scriere cât și la pronunție. Va trebui doar să încercați să le memorizați. 

Lifter.com.ua

13. Trebuie să memorizați nu doar verbele, ci și un șir de substantive care au forma pluralului mai deosebită.

Awesomeindia0/facebook

14. Să ne completăm vocabularul în continuare. Aceasta este o selecție a celor mai populare verbe frazale, care sunt adesea folosite la tema “Vestimentație”.

iloveenglish.ru

— Put on – a îmbracă ceva.

— Take off – a-și scoate îmbrăcămintea.

— Try on – a măsura o haină.

— Dress up – a se îmbrăca pentru o ocazie speciala, a-și pune cea mai bună haină.

— Do up – a încheia nasturii, a lega șireturile.

— Zip up – a încheia fermoarul.

— Hang up – a pune hainele pe cuier, pe umerași.

— Slip on – a-și agăța.

— Throw on – a-și arunca pe sine o haină (a-și pune o haină).

— Wrap up – a se înfășura în haine calde.

15. După memorizarea vocabularului, puteți începe a forma propoziții. O caracteristică importantă a propozițiilor în limba engleză este ordinea rigidă a cuvintelor!

lifter.com.ua

16. Propozițiile interogative se construiesc cu ajutorul interogativelor. Acestea sunt cele mai frecvente.

postila.ru

— What: întrebarea care cere precizări despre ceva.

— When: precizează momentul în care s-a desfășurat sau se va desfășura o acțiune.

— Where: precizează locul sau localizarea în spațiu.

— Which: informații despre mai multe obiecte enumerate.

— Who: precizează despre cine este vorba.

— Whom: precizează cine a desfășurat acțiunea.

— Whose: preciează posesia.

— Why: precizează motivul.

— How: modul în care a fost efectuată o acțiune sau alta.

17. Vă mai oferim câteva exemple de utilizare a interogativelor.

languagelearningbase

Atenție!

How many și  How much se traduc la fel prin: – Cât? Diferența este, însă, următoarea: pronumele much se utilizează în cazul substantivelor nenumărabile și many în cazul celor numărabile.

— How long? – Cât timp?/Ce oră este?

— How far? – Cât de departe?

— How often? – Cât de des?

18. Utilizarea corecta a verbelor modale would, could, can, will în propozițiile interogative.

Awesomeindia0/facebook

Verbele modale would, could, can, will se utilizează în cazul unei rugăminți. Diferența dintre ele constă doar în gradul de curtoazie.

Would și could ar putea fi considerate drept verbe mai “politicoase”, utilizați-le atunci când vă adresați unei persoane mai în vârstă, respectabilă sau care ocupă o poziție socială mai înaltă.

19. Acum sunteți pregătiți pentru a studia timpurile din limba engleză. Fiecare dintre ele are propriul sale nuanțe și se traduce în mod diferit.

Lifter.com.ua

20. Formarea timpurilor în limba engleză.

Awesomeindia0/facebook

21. Tabelele, care ne prezintă particularitățile timpurilor limbii engleze, nu vor fi niciodată prea multe.

inaia-lana.livejournal.com

22. Observați diferența dintre pronumele personale și posesive din limba engleză.

pinterest

23. În limba engleză puteți transmite discursul cuiva prin intermediul vorbirii directe (Direct Speech) sau indirecte (Indirect Speech).  

Verbele utilizate la Present Tense în cazul vorbirii directe se vor transforma în Past Tense în cazul vorbirii indirecte.

kn3

Verbele la Past Tense din vorbirea directă se vor transforma în Past Perfect în cazul vorbirii indirecte (sau pot rămâne neschimbate).

kn3

Verbele de la timpurile viitoare din vorbirea directă se vor transforma în timpurile corespunzătoare în cazul vorbirii indirecte.

kn3

24. Pentru dezvoltarea dumneavoastră generală, puteți analiza diferențele de formare a substantivelor cu gen diferit.

Awesomeindia0/facebook

Cuvintele din tabel sunt împărțite în două coloane: în prima coloană se includ substantivele masculine (de gen masculin), în a doua sunt substantivele feminine (de gen feminin).

Salvați aceste tabele utile ca să nu le pierdeți. Puteți să le imprimați sau să le păstrați pe gadgetul Dumneavoastră ca să le puteți consulta oricând.