15 ”fițuici” în care se conțin toate regulile limbii engleze

Studiul limbii engleze, dar și a altor limbi străine, poate fi destul de dificil. Experiența demonstrează că informația e însușită mai bine dacă e prezentată în formă de tabele, grafice, ilustrații. Folosiți instrumentele vizuale la maxim!

Iată 15 tabele care vă vor ajuta să însușiți rapid informațiile de bază în limba engleză.

1. Prepoziții de loc

grahamandre/twitter

Prepoziția “in” se referă la interiorul unui obiect, “on” la suprafața sa, iar “at” desemnează un loc concret, un punct sau un reper.

2. Exemple suplimentare pentru propozițiile in, on și at

voufalaringles

3. O altă ilustrație cu prepoziții de loc

pinterest

4. Cele mai utilizate verbe legate de subiectul “Vestimentație”

fluentland

— Put on – a îmbrăca ceva

— Take off – a dezbrăca

— Try on – a proba

— Dress up – a te îmbrăca frumos, pentru o ocazie deosebită

— Do up – a lega șireturile, a a încheia nasturii

— Zip up – a încheia fermoarul

— Hang up – a pune hainele pe cuier

— Slip on – a pune pe tine îmbrăcămintea

— Throw on – a îmbrăca ceva în grabă

— Wrap up – a te îmbrăca în haine călduroase

5. Cele mai răspândite cuvinte de interogare

postila

— What: solicitarea unei informații despre ceva

— When: întrebare despre timpul în care ceva a avut loc sau urmează să aibă loc

— Where: întrebare despre loc sau poziție

— Which: precizare despre unul din obiectele dintr-un șir limitat

— Who: întrebare despre cineva

— Whom: întrebare despre obiectul sau persoana din propoziție

— Whose: întrebare despre posesie/proprietate

— Why: întrebare despre cauză

— How: întrebare despre felul în care ceva e făcut

6. Exemple de utilizare a celor mai răspândite cuvinte de interogare

languagelearningbase

Atrageți atenția: how many și how much se traduc la fel (cât de mult?). Diferența e că “many” semnifică o mărime cuantificabilă, iar “much” – una necuantificabilă.

— How long – Cât de mult timp?

— How far – Cât de departe?

— How often – Cât de des?

7. Utilizarea lui for, since, during și until

pinterest

engskype

Prepoziția “for” exprimă de obicei o anumită durată de timp care trebuie precizată și pe parcursul căreia are loc cutare acțiune. Exemple: for 1 year, for 8 months, for 5 years.

Prepoziția “since” exprimă un moment de timp la care s-a început o anumită acțiune. Exemple: since October, since last year, since 9:19 a.m.

Prepoziția “during” exprimă că o anumită acțiune are loc pe parcursul unei anumite perioade de timp: during summer, during the lesson, during films.

Prepoziția “until” exprimă o acțiune care s-a desfășurat / se desfășoară / se va desfășura până la un anumit moment de timp. Exemplu: until 10 o’clock.

8. Forme neregulate de masculin și feminin

Awesomeindia0/facebook

9. Diferența dintre then și than

popflyboys

Then se traduce ca “atunci, în acea vreme, apoi, după care, în acest caz”.

Than se folosește exclusiv pentru a compara două lucruri și poate fi înlocuit cu “compared with” sau “in comparison to”

10. Utilizarea verbelo modale would, could, can, will în interogări

Awesomeindia0/facebook

Diferența dintre acestea este reprezentată doar de gradul de politețe pe care îl folosiți.

Would și could sunt considerate verbe “politicoase”. Folosiți-le atunci când vă adresați unei persoane mai în vârstă sau în orice situații când e cazul să manifestați un grad de respect.

11. Studiul timpilor în limba engleză

Awesomeindia0/facebook

12. Un alt tabel util pentru studiul timpilor

inaia-lana.livejournal.com

13. Diferența dintre pronumele personale și cele posesive

pinterest

14. Cuvinte cu forme neregulate la plural

Awesomeindia0/facebook

15. Diferența dintre whether și if

radixtree

Whether se folosește pentru a exprima o îndoială. I don’t know whether I can come to your party – Nu știu dacă voi putea veni la petrecere. Do you know whether it will rain tomorrow? – Știi cumva dacă va ploua mâine?

If poate avea același înțeles ca și whether, dar poate fi folosit și în fraze mai complexe (vezi p. 2 și 3).

Sperăm că studiul limbii engleze vă face plăcere și că veți obține rezultatele dorite!