15 „fițuici” geniale în care sunt adunate TOATE regulile gramaticii limbii engleze

Învățarea limbii engleze, la fel ca orice altă limbă, poate fi un lucru nu atât de simplu. Deseori, informația este asimilată mai ușor dacă este prezentată în formă de tabel, grafice, ilustrații. Folosiți memoria vizuală la maxim!

Aceste 15 tabele vă vor ajuta să învățați rapid și ușor informația necesară!

1. În acest tabel sunt ilustrate prepozițiile de loc, semnificația lor și exemple. 

Atenție! Prepoziția in arată că obiectul se află în interiorul altuia, on – obiectul se află pe un alt obiect, at – dacă este situat într-un loc anume.

2. În acest tabel sunt prezentate alte exemple de utilizare a prepozițiilor in, on, at

3. Alte prepoziții de loc.

4. Iată o selecție de cele mai răspândite verbe frazale care se folosesc la subiectul „Îmbrăcăminte”.

 • put on –  a se îmbrăca cu o haină
 • take off – a scoate o haină
 • try on – a proba haine
 • dress up – a se îmbrăca elegant, pregăti pentru un eveniment special
 • do up – a se încheia la nasturi, a lega șireturile
 • zip up – a închide fermoarul
 • hang up – a atârna o haină
 • slip on – a pune o haină pe sine
 • throw on – a se îmbrăca în grabă
 • wrap up – a se acoperi, a se înveli cu o haină caldă

5. Iată cele mai răspândite cuvinte interogative în limba engleză.

 • What – întrebare care precizează o informație despre ceva
 • When – precizarea timpului, când ceva s-a întâmplat sau se va întâmpla în viitor
 • Where – precizarea locului, locației
 • Which – precizarea informației despre obiectele enumerate
 • Who – precizarea despre cine este vorba
 • Whom – precizarea despre cine exact a făcut acțiunea
 • Whose – precizarea apartenenței a ceva cuiva
 • Why – precizarea motivelor
 • How – cum a avut loc o anumită acțiune

6. Un tabel care exemplifică utilizarea cuvintelor interogative enumerate mai sus.

Atenție! How many și How much se traduc la fel – Cât? Deosebirea constă în faptul că much se folosește cu mulțimi nenumărabile, iar many se folosește cu mulțimi numărabile.

 • How long – Cât timp?
 • How far? – Cât de departe?
 • How often? – Cât de des?

7. Utilizarea for, since, during și until în limba engleză.

Prepoziția for, de obicei, se traduce ca „în curs de, pentru perioada de”. De regulă, for se utilizează pentru indicarea perioadei, intervalului de timp, durata unui eveniment, de exemplu: for 1 year, for 8 months, for 5 years. De asemenea, arată continuitatea acțiunii.

Prepoziția since se traduce „din momentul” și se folosește cu indicarea timpului exact, momentul din care s-a început ceva, spre exemplu: since October, since lat year, since 9:19 a.m.

Prepoziția during se traduce ca „în timpul” și indică că ceva se întâmplă într-un anumit interval de timp: during summer, during the lesson, during films. 

Until, de asemenea, se folosește ca indicator temporal. Acest cuvânt înseamnă că acțiunea s-a prelungit/se prelungește/se va prelungi până la un anumit moment: Until 10 o’clock.

8. Acest tabel prezintă deosebirea dintre formarea substantivelor care au gen diferit. 

În tabel, cuvintele sunt împărțite în două colonițe: în prima substantivele de gen masculin (masculine gender), într-a doua substantivele de gen feminin (feminine gender).

9. Din acest tabel veți afla diferența dintre than și then

Then se traduce ca „atunci, în acea perioadă, apoi, pe urmă, în acest caz”.

Than se folosește doar pentru a compara două lucruri. Acesta poate fi înlocuit cu expresia „compared with” (a compara cu…) sau „in comparison to” (în comparație cu…).

10. Iată cum se utilizează verbele modale would, could, can, will în interogație. 

Utilizarea verbelor modale în întrebări se referă doar la gradul de politețe.

Would și could se consideră verbe mai „politicoase”. Utilizați-le când vă adresați unei persoane mai în vârstă, mai respectat sau cu un statut mai înalt în societate.

11. Aceste tabele se folosesc pentru învățarea timpurilor în limba engleză.

12. Informația structurată într-un tabel se învață mult mai ușor. 

13. Aflați deosebirea dintre  pronumele personale și posesive în limba engleză. 

14. Probabil ați reținut că pluralul unor substantive au o formă diferită decât spune regula generală. 

15. Ce să folosiți whether sau if? Iată o răspunsul. 

Whether se folosește pentru a exprima o îndoială (I don’t know whether I can come to your party – Nu știu dacă voi putea veni la petrecerea ta) sau în întrebări: Do you know whether it will rain tomorrow? –  Știi cumva dacă va ploua mâine?

If, în unele cazuri, are același înțeles ca whether: I don’t know whether I can come to your party. Prepoziția if se folosește în propoziții complicate și în cereri.

Învățați cu plăcere limba engleză! Nu uitați că învățarea asiduă va aduce neapărat rezultate!