11 citate profunde din Sfânta Scriptură care vă vor schimba viața! Există o singură condiție…

Când ați citit pentru ultima dată din Sfânta Scriptură? Versetele biblice ne mângâie în clipele grele, ne încurajează și ne înalță, aducând bunătatea și înțelepciunea în sufletele noastre.

Din păcate chiar dacă trăim în era informației, “Cartea cărților“, care este disponibilă astăzi pentru oricine, este rareori citită de omul mereu ocupat din ziua de azi. Dacă veți citi măcar câte un singur verset pe zi, veți vedea pe propria piele lucrarea lui Dumnezeu în lume.

Redacția noastră speră că aceste fragmente din Sfânta Scriptură vă vor face să vă schimbați viața. Important e să credeți în asta cu toată inima și cu tot sufletul!

Citate din Sfânta Scriptură

“Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită” (I Ioan 4:11–12)

“Iar Eu zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc” (Mt. 5:44)

“Nu vă împovărați cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre și cugetele voastre, întru Hristos Iisus” (Fil. 4:6-7)

“Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greșealele voastre” (Мc. 11:25)

“Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, și celui ce bate i se va deschide” (Мt. 7:7–8)

“Strigă către Mine, că Eu îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și nepătrunse pe care tu nu le știi” (Ier. 33:3)

“Dați și se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura” (Lc. 6:38)

“Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale” (Ps. 36:4)

“Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Mt. 6:33)

“Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi” (In. 15:13)

“Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzește-te de ea ziua și noaptea, ca să plinești întocmai tot ce este scris în ea; atunci vei fi cu izbândă în căile tale și vei păși cu spor” (Ios. 1:8)

Nu este nimic mai frumos decât credința ortodoxă pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri! Cunoașteți cuvântul Domnului și voia Domnului, aceasta e cea mai importantă cunoaștere din viața noastră!